Strata operacyjna wyniosła 43,03 mln zł wobec 98,9 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 271,74 mln zł w 2020 r. wobec 154,92 mln zł rok wcześniej.

"Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 270 mln zł. Przychody z tytułu sprzedaży towarów wyniosły 1,65 mln zł. Na poziom osiągniętych przychodów z działalności deweloperskiej wpływ miało przekazanie klientom 689 lokali w inwestycjach realizowanych przez spółki w 100% zależne od Polnord S.A., w tym największy udział miała inwestycja Studio Morena - przekazanych 368 lokali" - czytamy w raporcie.

"Na dzień publikacji Grupa Polnord posiada rekordowo niskie zadłużenie. W 2020 roku spółka spłaciła obligacje na łączną kwotę 80,7 mln zł oraz w 2021 roku na kwotę 59,3 mln zł. Mimo to spółka posiada wolne środki na realizację nowych projektów oraz atrakcyjny bank ziemi, który w najbliższym czasie będzie w większości wyłączony spod zabezpieczeń. W związku z powyższym, wydaje się iż spółka jest obecnie relatywnie dobrze przygotowana na okres zawirowań rynkowych związanych z pandemią Covid-19 i posiada silne fundamenty rozwoju w dłuższym horyzoncie czasowym" - napisał prezes Michał Melaniuk w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 56,25 mln zł wobec 131,1 mln zł straty rok wcześniej.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Należy w 100% do Grupy Cordia. W lutym 2021 r. zarząd złożył wniosek o wycofanie akcji z obrotu na GPW, gdzie Polnord był obecny od 1999 r.

(ISBnews)