Strata operacyjna wyniosła 1,58 mln zł wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 0,74 mln zł wobec 2,48 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,7 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 42,02 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Atende osiągnęła w I kwartale 2021 r. słabsze wyniki, niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego, niemniej nie odbiegają one znacząco od wyników uzyskiwanych zwykle w pierwszym kwartale roku. Kluczowy wpływ na uzyskane wyniki i zaprezentowane porównanie do roku ubiegłego miały głównie sprzedaże udziałów w dwóch spółkach zależnych i zaprzestanie konsolidacji ich wyników. 29 grudnia 2020 r. emitent sprzedał udziały w Atende Software, a 21 stycznia 2021 r. udziały w Atende Medica. Łączna kontrybucja obu spółek w I kwartale 2020 r. wyniosła 9,1 mln zł do przychodów ze sprzedaży oraz 1,4 mln zł zysku EBITDA" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 1,6 mln zł wobec 1,39 mln zł straty rok wcześniej.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)