Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 3,94 mln zł wobec 15,36 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 14,43 mln zł wobec 24,44 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 498,4 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 666,19 mln zł rok wcześniej.

"Po utrzymujących się przez dłuższy czas, rekordowo niskich cenach żywca wieprzowego, w pierwszym kwartale br. nastąpiło ich odbicie. W marcu br. średni poziom cen w Polsce wyniósł 5,28 zł/kg i był o ponad 35% wyższy niż w styczniu br. Mimo ostatnich znacznych wzrostów, aktualne ceny są wciąż niższe od tych z początku zeszłego roku. Na wysokim poziomie kształtuje się również sprzedaż zagraniczna wieprzowiny" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Z powodu niskiej opłacalności hodowli trzody chlewnej oraz problemów z ASF od stycznia do początku kwietnia br. w Polsce ubyło ponad 20 tys. stad trzody chlewnej. Na początku kwietnia 2021 r. pogłowie w naszym kraju wynosiło zaledwie 10,2 mln sztuk, tj. aż o 9,4% mniej w porównaniu ze styczniem 2021 r. i o 11,6 proc. mniej w porównaniu z końcem czerwca 2020 r., osiągając najniższy poziom od połowy lat 50-tych XX wieku, podkreśliła spółka.

"W trudnych warunkach rynkowych GK Gobarto wypracowała w I kwartale br. 498,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. Mimo wielu ograniczeń eksportowych, wynikających między innymi z pojawiania się kolejnych ognisk ASF w Polsce, przychody ze sprzedaży zagranicznej utrzymują się w Grupie na wysokim poziomie. Na koniec marca br. stanowiły one 11,88-proc. udziału w przychodach ogółem, osiągając wartość 59,20 mln zł. W raportowanym okresie Gobarto nadal odczuwało skutki ograniczenia działalności w branży HoReCa z powodu pandemii koronawirusa. Przychody ze sprzedaży w tym segmencie rynku były niższe niż rok wcześniej i wyniosły 21,39 mln zł. Zysk EBITDA osiągnął 14,43 mln zł, zysk z działalności operacyjnej zamknął się w kwocie 3,94 mln zł, natomiast na poziomie wyniku netto grupa osiągnęła stratę - 0,63 mln zł" - czytamy dalej.

"Jednym z motorów napędowych rozwoju całej grupy będzie ukończona w zeszłym roku ferma zarodowa w Zalesiu dla ponad sześciu tysięcy loch. Jest to największy tego typu obiekt w kraju. Inwestycja w hodowlę korzystającą z nowoczesnych rozwiązań technologicznych umożliwi GK Gobarto zwiększenie możliwości produkcji warchlaka na potrzeby stale rozwijanego programu Gobarto 500 oraz tuczu kontraktowego" - napisano też w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 0,74 mln zł wobec 9,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)