Zysk operacyjny wyniósł 45,4 mln zł wobec 26,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 61,3 mln zł wobec 39,8 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 790 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 661,5 mln zł rok wcześniej.

"Na rynku polskim wzrost sprzedaży o 29% r/r [do 190,6 mln zł]. W regionie Zachodnim sprzedaż wyższa r/r o ponad 17% [do 345,9 mln zł]. Na rynku rosyjskim sprzedaż w PLN na tym samym poziomie, jak w roku poprzednim [Wschód: 115,6 mln zł]. Wzrosty sprzedaży we wszystkich rynkach regionu Południowego sięgające ponad 40% sprzedaży r/r [do 54,9 mln zł]. Region Północny stabilny wzrost sprzedaży +8% [do 57,6 mln zł], przy utrzymaniu poziomów rentowności" - czytamy w komentarzu zarządu.

Wyższa sprzedaż odnotowana została na wszystkich rynkach i wynikała z silnego wzrostu popytu. Spółka zwróciła też uwagę na większy udział sprzedanych produktów własnych (wzrost do 49% całości przychodów).

"Od drugiego kwartału odczuwalny będzie wzrost kosztów surowców i frachtu, który w racjonalny sposób grupa będzie starała się kompensować wyższymi cenami sprzętu AGD" - czytamy dalej w komentarzu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 33 mln zł wobec 18 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)