Podstawą prawną dokonanego zwrotu jest ostateczna decyzja Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za 2012 rok w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 sierpnia 2020 r. o uchyleniu decyzji organu I instancji w całości i umorzeniu postępowanie w sprawie.

"W raporcie bieżącym (...) ... z dnia 26 lipca 2018 r. spółka poinformowała o dokonaniu płatności zobowiązania podatkowego w sprawie objętej postępowaniem w łącznej kwocie 28 081 120 zł. Zwrócona w dniu dzisiejszym przez organ podatkowy kwota uwzględnia wpłaconą przez spółkę zaległość podatkową wraz z odsetkami za okres od dnia 26 lipca 2018 r. do dnia 8 czerwca 2021 r." - czytamy dalej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferro sięgnęły 519 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)