Reklama

"W związku z wydaniem decyzji Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia kwietnia 2021 roku o udzieleniu spółce pomocy na ratowanie w formie pożyczki na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, wynikającym z niej obowiązkiem przedstawienia przez spółkę w ciągu 4 miesięcy planu restrukturyzacji oraz niepewnością co do dalszego wpływu epidemii COVID 19 na kolejne okresy działania spółki niezbędnym jest umożliwienie spółce wyemitowania akcji jako jednej z potencjalnych metod rozliczenia ww. pożyczki" - czytamy w uzasadnieniu.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 7 mln sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej równej 1 zł za każdą akcję, podano również.

Akcjonariusze zażądali także odwołania wszystkich członków obecnej rady nadzorczej, podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków rady nadzorczej, powołania nowych członków rady nadzorczej na wspólną kadencję oraz ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej.

"W związku z istotnymi zmianami w akcjonariacie spółki oraz dostosowaniem bieżącej pracy spółki wstanie nadzwyczajnym (jak sytuacje epidemiczne) niezbędne jest podjęcie stosownych uchwał umożliwiających ciągłość pracy spółki" - wskazano w uzasadnieniu.

Z informacji na stronie internetowej spółki wynika, że wymienieni akcjonariusze mają łącznie ok. 22,4% akcji.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)