"Przedmiotem umowy EPC jest kompleksowy zakres prac związanych z: zaprojektowaniem, produkcją, dostawą, doradztwem technicznym nad montażem oraz przeprowadzeniem rozruchu bloku parowo-gazowego w Siechnicach dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. z siedzibą we Wrocławiu" - czytamy w komunikacie.

Umowa EPC ma zostać zrealizowana w okresie 34 miesięcy od dnia wydania polecenia rozpoczęcia prac.

Reklama

Przedmiotem umowy LTSA jest świadczenie serwisu zapewniającego prawidłowego działania turbin gazowych, umożliwiającego w szczególności bezpieczną ich eksploatację oraz zapewnienie osiągania przez nie parametrów gwarantowanych obiektu bloku.

"Wynagrodzenie za wykonanie przez konsorcjum umowy EPC ustalono na kwotę 12 396 000 zł netto i 79 967 000 euro netto, płatne częściami za poszczególne etapy realizacji umowy EPC. W umowie EPC przewidziano wypłatę konsorcjum zaliczki w wysokości 10% wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przez Siemens Energy sp. z o.o. umowy LTSA ustalono na kwotę 16 752 146 zł netto i 15 936 805,14 euro netto, na którą składają się m.in. wynagrodzenie kwartalne, wynagrodzenie zadaniowe, przy czym umowa LTSA przewiduje możliwość wykonania przez Siemens Energy Sp. z o.o. napraw nieplanowanych, prac dodatkowych oraz prac dodatkowych niezwiązanych z turbinami gazowymi o wartości nieprzekraczającej 30% powyższego wynagrodzenia" - czytamy dalej.

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 615 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)