"Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i realizacja zespołu zabudowy wielorodzinnej z lokalami usługowymi w parterze, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu - w ramach III etapów, z których każdy stanowi odrębne zadanie inwestycyjne w ramach jednego przedsięwzięcia deweloperskiego. W ramach każdego z w/w etapów umowy zostanie zrealizowanych po 6 budynków mieszkalnych o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych, w których znajdą się łącznie 682 lokale mieszkalne, 16 lokali usługowych, oraz 772 miejsc w garażu podziemnym (Inwestycja)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w II kwartale 2021 r., a zakończenie w IV kwartale 2023 r., podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Victoria Dom jest deweloperem mieszkaniowym działającym na rynku warszawskim.

(ISBnews)