"Nasz portfel zleceń według stanu na koniec marca 2021 r. wyraża się wartością ponad 1 mld zł, co daje podstawy sądzić, że dynamika wzrostów [z ostatnich trzech lat] w 2021 r. zostanie utrzymana" - powiedział Średniawa podczas telekonferencji.

Spółka chce utrzymać obszar działalności, w którym jest od dłuższego czasu aktywna.

Reklama

"W segmencie wykonawstwa chcemy utrzymywać przychody na poziomie zbliżonym do tego, który uzyskamy w 2021. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój, to celem jest by do przyszłego miksu przychodowego dokładać również przychody powstałe w wyniku realizacji projektów na własny rachunek. Chcielibyśmy realizować projekty o mocy ok. 200 MW rocznie, dzięki czemu przychody wzrosną o przychody ze sprzedaży tych projektów" - wskazał prezes.

Udział przychodów pochodzących z umów wykonawczych, zarówno w segmencie farm wiatrowych jak i PV, wzrósł w strukturze przychodów Onde z 25% w 2018 r. do 82% w 2020 r.

Spółka wystartowała w najnowszej aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych z dwoma projektami, jednak ocenia, że ten system wsparcia nie musi być dla niej jedynym rozwiązaniem.

"W związku z tym, że koszty wybudowania instalacji OZE spadały sukcesywnie w ostatnich latach, te inwestycje coraz mniej potrzebują wsparcia w postaci aukcji. Aukcje pomagają uzyskać finansowanie, ale realną alternatywą są umowy typu PPA - takie rozmowy też prowadzimy" - wskazał wiceprezes Piotr Gutowski.

W części drogowej celem jest utrzymanie podobnej wielkości portfela zamówień, jak obecnie.

"Nasze plany to utrzymanie wielkości portfela zamówień, którym dysponujemy w tej chwili. Działamy na rynkach lokalnych - toruńskim i koszalińskim - i chcemy się na tych rynkach utrzymać" - powiedział wiceprezes Marcin Szerszeń.

W 2020 roku Onde miało 586,3 mln zł przychodów (+54% r/r), 46,2 mln zł EBITDA (+116% r/r) oraz 32,8 mln zł zysku netto (+140% r/r). W I kw. 2021 r. Onde wypracowało natomiast 229,6 mln zł przychodów (+246% r/r) oraz 18,9 mln zł EBIT (+ 17,6 mln zł r/r).

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud.

(ISBnews)