Aneks stanowi uzupełnienie istniejącej pożyczki 900 mln zł podpisanej pod koniec 2017 r., tym samym potencjalne finansowanie w ramach zawartej umowy sięga 1,34 mld zł.

"Zgodnie z przyjętą strategią optymalizujemy nasze finansowanie, stawiając na efektywność i elastyczność. Podpisany dziś aneks zwiększa kwotę udzielonego finansowania do 1,34 mld zł i dowodzi naszej biznesowej wiarygodności. Ta dodatkowa kwota będzie stanowiła potencjalną rezerwę, która może być wykorzystana dla finansowania realizowanych przez nas projektów inwestycyjnych, zmierzających do zagwarantowania przyjaznej dla środowiska, bezpiecznej i stabilnej produkcji" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes KGHM ds. finansowych Andrzej Kensbok podkreślił, że transakcja potwierdza dobre relacje firmy z rynkiem i wpisuje się w krajową politykę finansową.

"Elastyczność struktury finansowania przekłada się na dobre wyniki KGHM. Obserwujemy ogólnoświatowe tendencje i na tej podstawie prognozujemy nasz dalszy rozwój. Pozwala to na realizację zamierzeń inwestycyjnych, w tym na optymalizację procesów produkcyjnych" - powiedział.

KGHM podkreśla, że zmiany na rynkach wywołane pandemią COVID-19 nie skłaniają grupy do rezygnacji z realizacji planów inwestycyjnych. A światowe trendy obejmujące zrównoważony rozwój i działania proklimatyczne, opierają się na zastosowaniach wykorzystujących miedź i jej unikalne właściwości jako surowca. Sektory te obejmują m.in. energię odnawialną i pojazdy elektryczne, wskazano w materiale.

"EBI z satysfakcją zwiększa długoterminowe finansowanie największego europejskiego producenta miedzi w celu ułatwienia spółce realizacji programu modernizacji produkcji. Plany inwestycyjne KGHM przyczynią się do zapewnienia zrównoważonej i konkurencyjnej cenowo podaży istotnych surowców - w szczególności miedzi i srebra. Metale te znajdują szerokie zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu i wielu technologiach. Zrównoważony dostęp do surowców, w tym miedzi, jest niezbędny do zapewnienia zielonej i cyfrowej transformacji naszych gospodarek. Stoi to w zgodzie z długofalowymi celami polityki kredytowej EBI" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która nadzoruje działalność EBI w Polsce.

Okres dostępności dodatkowej kwoty pożyczki wynosi 22 miesiące. Wsparcie finansowe może zostać potencjalnie wykorzystane w maksymalnie 4 transzach, każda z nich w wysokości co najmniej równowartości kwoty 110 mln zł. Dla każdej z transz pożyczki spółka posiada opcję wyboru waluty: PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego. Pozostałe warunki umowy nie ulegną istotnym zmianom i będą zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji, podsumowano.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.