Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 421,8 mln zł wobec 324,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA wyniósł 547,6 mln zł w II kw. br. wobec 438,4 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 559,9 mln zł w II kw. br. wobec 452,4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 23,8% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 308,1 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 1 019 mln zł rok wcześniej.

"Przychody wzrosły o 28,4% r/r do 1,3 mld zł, a przychody z działalności reklamowej o 39,5% r/r. Wartość wskaźnika Take Rate wzrosła o 153 pb. r/r, pozostając na stabilnym poziomie w ujęciu kwartał do kwartału" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Dzisiejsze wyniki udowadniają, że nasza strategia zakładająca nieustanne inwestowanie w jakość obsługi klienta, a także pakiet Smart!, Allegro Pay i wiele innych innowacji powstałych z myślą o kupujących i sprzedających pozwoliły nam utrzymać znaczną część dodatkowego popytu ze strony 2 kupujących wykreowanego po wybuchu pandemii COVID-19 i dobrze przygotowały nas na drugie półrocze 2021 roku. W drugim kwartale przychody wciąż rosły szybciej od GMV, przy utrzymaniu stabilnego poziomu wskaźnika take rate w ujęciu kwartał do kwartału i wysokim popycie na nasze usługi reklamowe, co przełożyło się na wzrost kwartalnych przychodów o 28,4% do 1,3 mld zł. Skorygowana EBITDA wzrosła w drugim kwartale o 23,8% r/r, a my kontynuujemy inwestowanie w rozwój dostaw, marketing i rekrutację, czemu towarzyszy miarowy wzrost tego wskaźnika. Niższa dźwignia, obecnie poniżej dwukrotności EBITDA, spowodowała wzrost zysku netto o 60% r/r za II kwartał i niemal podwoiła się w ciągu półrocza do 565,5 mln zł. Wyniki te nie tylko przekonują do podtrzymania naszej prognozy na 2021 rok, którą wcześniej podnieśliśmy po pierwszym kwartale, ale także zachęcają do kontynuowania aktywnego inwestowania w rozwój działalności" - powiedział dyrektor finansowy Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

Przychody wyniosły 1,3 mld zł w II kwartale 2021 roku (wzrost o 28,4% r/r), przy czym w segmencie marketplace odnotowano wzrost o 29,4% r/r, który ma największy udział w przychodach ogółem, wynoszący niemal 83%.

Allegro podało, że GMV Grupy osiągnęło 10,4 mld zł w II kw. 2021 roku (wzrost o 10,6% r/r), co przełożyło się na ponad 20 mld zł wartości sprzedaży brutto na platformie w pierwszym półroczu 2021 roku (wzrost o 25,2% r/r).

"Udało się to osiągnąć dzięki licznym usprawnieniom w ramach tzw. podstaw handlu detalicznego (wyboru, ceny, wygody - kluczowych czynników wpływających na doświadczenie klienta). Allegro rozszerzyło pakiet Smart! i zrealizowało ambitny plan innowacji, a wiele kolejnych udoskonaleń jest w realizacji" - czytamy w komunikacie.

Wyniki z działalności reklamowej Allegro rosły w tempie znacznie przewyższającym wzrost GMV - o 39,5% r/r w II kw., stanowiąc blisko 9% przychodów grupy w tym okresie, w porównaniu z 8% w poprzednim roku. Jednocześnie wskaźnik take rate wzrósł o 153 pb. w II kwartale w ujęciu rok do roku, kształtując wyniki kw/kw na poziomie 10,46% GMV. eBilet, spółka zależna Allegro, wznowiła sprzedaż biletów po ponownym uruchomieniu imprez masowych w II kwartale, ponownie przyczyniając się do osiągania coraz lepszych wyników przez grupę, podano także.

"Odnotowujemy dalszy wzrost kluczowych wskaźników i to pomimo tego, że w ubiegłym roku wzmożony ruch w sieci i nasze wsparcie dla kupujących i sprzedających przełożyło się na wzrost dynamiki GMV do 71,5% w drugim kwartale 2020" - powiedział Eastick.

Allegro podało, że liczba aktywnych kupujących wzrosła o 7,2% r/r do 13,2 mln w II kw., pomimo powrotu do działalności sklepów stacjonarnych po całkowitym lockdownie w poprzednim roku. Roczna kwota wydawana przez aktywnego kupującego wciąż rośnie i osiągnęła wysokość 2 969 zł (wzrost o 29,4% r/r i o 3,1% kw/kw).

Spółka podała, że wskaźnik NPS obsługi klienta osiągnął poziom 78,5 pkt.

"Od marca ubiegłego roku branża handlowa dotknięta była kilkoma lockdownami o różnym stopniu restrykcyjności. Obecnie sklepy stacjonarne zostały ponownie otwarte, a konsumenci znów mogą swobodnie decydować o sposobie spędzania czasu i miejscu robienia zakupów. Nie tylko utrzymaliśmy, ale wręcz zwiększyliśmy naszą bazę aktywnych kupujących o kolejne 7% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a coraz większy wybór i konkurencyjne ceny spowodowały, że konsumenci wydają na naszej platformie coraz więcej. Dzięki temu po raz kolejny odnotowujemy dobre wyniki kwartalne, robiąc znaczne postępy we wszystkich obszarach biznesowych, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość" - powiedział prezes Francois Nuyts, cytowany w materiale.

Allegro podało, że liczba ofert opublikowanych przez sprzedawców w II kw. br. wzrosła o połowę w ujęciu rocznym, a grupa intensywnie inwestuje w rozwój platformy marketplace z myślą o nich. Obejmuje to wzrost wydatków na darmowe dostawy o 32% r/r, wzrost wydatków na marketing o 40% r/r oraz zwiększenie zatrudnienia o 29% r/r.

Nakłady inwestycyjne w II kwartale wzrosły o 24% r/r do 7,1% w skali roku.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 565,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 289,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 518,3 mln zł w porównaniu z 1 770,1 mln zł rok wcześniej.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Platforma Allegro.pl umożliwia sprzedaż nowych produktów przede wszystkim firmom prowadzącym działalność w formule biznes-klient i przyciąga średnio 21 mln internautów miesięcznie, co odpowiada 66% mieszkańców Polski w wieku 16 lat lub więcej oraz 78% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)