"Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSS F1500 oraz VSP G800 - wraz z oprogramowaniem i gwarancją. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 617 400,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Kryterium oceny ofert stanowiły: cena - 60 pkt, termin dostawy sprzętu - 40 pkt.

Reklama

"W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza" - podsumowano.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)