Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 82,45 mln zł wobec 35,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA osiągnął poziom 100,11 mln zł w I poł. br. i był o 88,4% wyższy w skali roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 487,11 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 383,44 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 r. sprzedaż krajowa wyniosła 136 113 tys. zł, co oznacza wzrost o 12,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Obecnie nadal wszelkie działania krajowych sił sprzedażowych nakierowane są na pozyskanie klientów z segmentów wyrobów specjalnych - utrzymanie poziomu sprzedaży będzie w dużej mierze uzależnione od rozwoju segmentów rynków dotąd nieobsługiwanych. Sprzedaż zagraniczna Grupy Rawlplug w I półroczu 2021 roku wyniosła 350 998 tys. zł i była o 33,6% wyższa niż w I półroczu 2020 r. Sprzedaż eksportowa Grupy Rawlplug S.A. stanowi obecnie 72,1% całości sprzedaży" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Marża I na sprzedaży po 6 miesiącach 2021 r. wyniosła 40,4% wobec 34,5% w tym samym okresie 2020 roku. W ujęciu kwartalnym marża I na sprzedaży w II kwartale 2021 roku wyniosła 41,2% i była wyższa od marży uzyskanej w II kwartale 2020 roku (35,6%), podano także.

Po sześciu miesiącach 2021 roku Grupa zanotowała wzrost kosztów sprzedaży o 19,7 %. Koszty ogólnego zarządu wzrosły o 20,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast udział kosztów w stosunku do sprzedaży spadł do 23,8%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 39,06 mln zł wobec 30,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. W 2019 r. miała 813,73 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)