Strata operacyjna wyniosła 22,47 mln zł wobec 6,87 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła 19,43 mln zł wobec 4,44 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 5,58 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 10,86 mln zł rok wcześniej, w tym przychody ze sprzedaży wyniosły 0,31 mln zł wobec 0,15 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z dotacji wyniosły 5,2 mln zł wobec 3,83 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2021 r. spółka miała 37,81 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 8,61 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 12,22 mln zł w porównaniu z 24,47 mln zł rok wcześniej. Strata netto z wyłączeniem kosztów programu motywacyjnego w I półroczu 2021 r. wyniosła 30,9 mln zł.

"W bieżącym półroczu spółka zaraportowała przychody w wysokości 12,2 mln zł. Ponad 90% z nich stanowiły granty (11,3 mln zł), pozostała część to przychody z partneringu (0,4 mln zł), inne przychody (0,3 mln zł) oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 0,2 mln zł. Koszty operacyjne w badanym okresie, z wyłączeniem niegotówkowego programu motywacyjnego (6,7 mln zł), poniesione głównie na rozwój projektów badawczo-rozwojowe spółki, wyniosły 43,5 mln zł, a strata EBIT, z wyłączeniem programu motywacyjnego, wyniosła 31,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. było to 11,8 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Według stanu na 31 sierpnia 2021 r., płynne środki finansowe spółki wynosiły 96,4 mln zł, podano także.

Jak wskazano, raportowane wyniki finansowe wpisują się w założenia strategii Ryvu Therapeutics. Spółka obecnie koncentruje się na wzroście wartości prowadzonych projektów, planując ich komercjalizację na późniejszych etapach rozwoju, w których będą mogły wygenerować znacznie wyższe przychody.

"Pierwsze półrocze 2021 r. było dla nas czasem zarówno wyzwań, jak i ważnych osiągnięć. Po początkowych trudnościach, odnotowaliśmy znaczące postępy w naszych projektach klinicznych, potwierdzając skuteczność w postaci monoterapii zarówno RVU120, jak i SEL24/MEN1703 - tym samym rozpoczęliśmy drugie półrocze z bardzo mocnymi podstawami do dalszego rozwoju naszego portfolio. W kwietniu 2021 r. amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków częściowo wstrzymała badanie kliniczne fazy Ib RVU120 u pacjentów z AML/HR-MDS, które zostało z powodzeniem wznowione w lipcu br. Nie tylko otrzymaliśmy zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I/II dla RVU120 u pacjentów z guzami litymi, ale również podaliśmy pierwszą dawkę RVU120 w tym badaniu" - powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, wyjątkowo udana dla spółki była tegoroczna edycja Kongresu EHA 2021, podczas której zarząd zaprezentował pierwsze pozytywne dane fazy I dla RVU120, a partner spółki - Grupa Menarini - przedstawił pozytywne dane fazy II dla cząsteczki SEL24/MEN1703.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)