Szacunkowy przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej Altus wyniósł 30 139 tys. zł. wobec: 32 734 tys. zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 7,93%. Szacunkowe skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 22 866 tys. zł. wobec: 27 816 tys. zł. w I półroczu 2020 r., co stanowi spadek o 17,8% r/r, podano.

Szacunkowy wynik netto na sprzedaży grupy kapitałowej Altus wyniósł 7 273 tys. zł wobec: 4 918 tys. zł. w I półroczu 2020 r., co stanowi wzrost o 47,86%.

Reklama

"Na wyniki grupy kapitałowej w I półroczu 2021 wpływ nadal ma brak rozstrzygnięcia wniosku z dnia 19 lutego 2020 roku o ponowne rozpatrzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego sprawy zakończonej decyzją administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r. w zakresie nałożenia na spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 000 000 zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi" - podano w raporcie.

Ponadto obecna sytuacja panującą zarówno na GPW, jak i na pozostałych rynkach finansowych ma odzwierciedlenie w wynikach finansowych funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza grupa kapitałowa, co ma bezpośrednie przełożenie na przychody uzyskiwane z opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. To wpłynęło na wyniki końcowe oraz wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge TFI w ramach grupy kapitałowej, podano także.

W ujęciu jednostkowym, szacunkowy wynik netto Altus wyniósł - 599 tys. zł. w I poł. br., wobec: -3 142 tys. zł., co stanowi spadek o 90,76% r/r. , a przychód ze sprzedaży Altus wyniósł 0 zł., wobec: 668 tys. zł w I półroczu 2020 r.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)