"W dniu 23 września 2021 r. spełnione zostały warunki określone w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji eobuwie z dnia 31 marca 2021 r. oraz warunkowej umowie rozporządzającej z dnia 22 czerwca 2021 r., dotyczącej przeniesienia własności pakietu akcji eobuwie, zawartych z A&R. W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z MKK3 w dniu 31 marca 2021 r., określającej warunki nabycia od MKK3 pakietu akcji eobuwie, w dniu 23 września 2021 r.: CCC nabyła od MKK3 pakiet akcji eobuwie reprezentujący 10% kapitału zakładowego eobuwie, a następnie CCC przeniosła na rzecz A&R własność nabytego pakietu akcji eobuwie, reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie. Rozliczenie ceny sprzedaży na rzecz A&R nastąpiło poprzez potrącenie ceny pakietu akcji z zaliczką w wysokości 500 mln zł, wpłaconą przez A&R na rzecz CCC w dniu zawarcia warunkowej umowy rozporządzającej" - czytamy w komunikacie.

Wykonanie warunkowej umowy rozporządzającej jest ostatnim etapem transakcji zbycia pakietu akcji eobuwie na rzecz A&R. W związku z wykonaniem umowy zawartej z MKK3 rozwiązana została, w zakresie dotychczas niewykonanym, umowa zobowiązująca do sprzedaży akcji eobuwie z 26 sierpnia 2015 r., zawarta przez CCC i CCC Shoes & Bags oraz akcjonariuszy eobuwie.

Reklama

31 marca br. CCC Shoes & Bags zawarło z Cyfrowym Polsatem oraz z A&R Investments Limited dwie warunkowe przedwstępne umowy sprzedaży akcji eobuwie.pl, określające warunki sprzedaży na rzecz każdego z inwestorów pakietów po 10% akcji za cenę 500 mln zł każdy.

W wyniku wykonania opisanych umów struktura akcjonariatu eobuwie kształtuje się następująco: CCC Shoes & Bags (75%), Cyfrowy Polsat (10%), A&R (10%), MKK3 (5%), zakończono.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)