Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 2,01 mln zł wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,96 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 53,56 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 60 956 tys. zł i były wyższe o 14% w do przychodów w porównywalnym okresie roku 2020. [...] Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły w pierwszym półroczu 2021 roku 58%, a w pierwszym półroczu 2020 roku 61% przychodów grupy. Udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ogółem kształtował się na poziomie 42% i 39% odpowiednio w pierwszym półroczu 2021 i 2020 roku. Sprzedaż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2021 roku roku o 51% w stosunku do roku analogicznego okresu 2020 roku, sprzedaż w Europie Zachodniej i krajach skandynawskich utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży w czasach pandemii grupa zawdzięcza stałej dostępności towarów, pomimo zaburzeń łańcucha dostaw, z którym borykało się wiele przedsiębiorstw w 2020 i 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2 005 tys. zł i był wyższy od zysku osiągniętego w pierwszym półroczu 2020 roku o 33%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2021 r. wyniósł 1,53 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Maxcom jest dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych - tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych określonym grupom odbiorców - zwłaszcza seniorom. Spółka rozwija inne linie biznesowe wpisujące się w trendy zdrowego stylu życia i elektromobilności, jest także wyłącznym dystrybutorem marki smartfonów Meizu. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)