Na rynkach międzynarodowych tegoroczny sierpień był kolejnym miesiącem wzrostu cen węgla, które w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) przekroczyły poziom 160 USD za tonę węgla energetycznego o określonych parametrach. To wartość trzykrotnie wyższa niż przed rokiem. W odniesieniu do lipca ceny w portach ARA wzrosły w sierpniu br. o 26,3 proc.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał w piątek wartości, jakie osiągnęły w sierpniu br. indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

Reklama

Z najnowszych danych wynika, że w ósmym miesiącu tego roku polski węgiel dla energetyki był średnio o 5,8 proc. tańszy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, natomiast w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni spadek wartości indeksu rok do roku wyniósł 8,9 proc.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

W sierpniu br. średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła 248,52 zł za tonę, wobec 246,03 zł za tonę w lipcu i 249,69 zł za tonę w czerwcu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w sierpniu było to 11,55 zł za gigadżul energii, wobec 11,41 zł za gigadżul miesiąc wcześniej.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w sierpniu wartość 291,29 zł za tonę, wobec 297,27 zł za tonę w lipcu i 300,32 zł za tonę w czerwcu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w sierpniu było to 12,13 zł za gigadżul energii wobec 12,37 zł miesiąc wcześniej.

Krajowe ceny węgla, będące w większości następstwem bezpośrednich umów producentów z odbiorcami, nie odzwierciedlają ostatniego wzrostu cen na międzynarodowych rynkach. W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów cenowych wyniosła w sierpniu 74,71 USD za tonę węgla dla energetyki oraz 78,46 USD za tonę węgla dla ciepłownictwa. Rynkowa cena w zachodnioeuropejskich portach sięgnęła 160 USD za tonę.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.

W piątek katowicki oddział ARP przedstawił również dane dotyczące wielkości krajowego wydobycia i sprzedaży węgla w sierpniu br., kiedy kopalnie wydobyły 4,3 mln ton węgla (wobec ponad 4,2 mln ton rok wcześniej), a sprzedały 4,7 mln ton (wobec niespełna 4,2 mln ton w sierpniu 2020 r.). Stan zapasów węgla na zwałach w końcu sierpnia br. zmniejszył się rok do roku o ok. 3,5 mln ton - z 7,9 mln ton do ok. 4,4 mln ton.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ pad/