"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie mniejszą niż 264 000 zł i nie większą niż 408 000 zł przez emisję nie mniej niż 1 100 000 i nie więcej niż 1 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,24 zł każda" - czytamy w uchwałach walnego zgromadzenia.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 11 998 780 akcji, jak podano na jej stronie internetowej.

Reklama

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 853,36 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)