Zysk operacyjny wyniósł 148,92 mln zł wobec 9,03 mln zł zysku rok wcześniej.

"EBITDA przekroczyła 161 mln zł, przy 21 mln przed rokiem i 114 mln w drugim kwartale 2021" - czytamy w komunikacie.

"Trzeci kwartał 2021 r. był bardzo korzystny dla producentów stali w Europie. Produkcja wzrosła w UE o 13,1%, w Polsce zaś o 17,1%. Dodatkowo, ceny złomu, półproduktów (kęsów) i wyrobów gotowych odnotowały bezprecedensowy rajd. I to głównie rosnące ceny pozwoliły nam niemal podwoić przychody, jako że wolumeny zwiększyliśmy w relatywnie mniejszym stopniu - w zależności od asortymentu od kilku do kilkunastu procent rok do roku. Wraz z przychodami rentowność Grupy uległa skokowej poprawie. Nasza EBITDA osiągnęła rekordowe 161,5 mln zł przede wszystkim dzięki poprawie spreadów przerobowych" - skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie.

Rosnące ceny również wpłynęły na wyniki poprzez efekt FIFO, który dodał w III kw. sumę 13,8 mln. zł. Wynik EBITDA zwiększyły też o 15,7 mln zł zdarzenia nadzwyczajne, w tym wyższa od wcześniej spodziewanej kwota dotacji dla firm z przemysłu energochłonnego.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 716,9 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 372,29 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 224,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 017,1 mln zł w porównaniu z 1 288,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 229,71 mln zł wobec 18,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 733 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)