"Duży wpływ na tak wysoki backlog naszej grupy mają dwa kontrakty podpisane z firmami będącymi światowymi liderami w swoich branżach. Pierwszy zawarliśmy z POSCO na prace projektowe i roboty konstrukcyjno-budowlane w ramach projektu rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie, drugi - z BASF na prefabrykację i montaż instalacji chemicznej oraz prace elektryczne w zakładzie produkcji aktywnych materiałów katodowych w Schwarzheide w Niemczech. Oba kontrakty stanowią kontynuację wcześniejszej współpracy z tymi firmami. Cieszy nas, że jesteśmy dobrze postrzegani przez światowych liderów. W naszej strategii na lata 2020-2022 wyróżniliśmy grupę klientów kluczowych, traktowanych indywidualnie, z którymi pragniemy budować długoterminowe relacje. Takie relacje, prowadzące do rozwoju wzajemnego zaufania i partnerskiego traktowania generują najwięcej wartości dla obu stron. Dla Mostostalu Zabrze takimi klientami są na pewno BASF i POSCO" - powiedział prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie.

Mostostal Zabrze podkreśla, że podpisanie tych dwóch dużych kontraktów na łączną sumę ok. 600 mln zł nie wyhamowało akcji ofertowej, zwłaszcza w innych perspektywicznych segmentach światowej gospodarki. Efektem tych działań było podpisanie w ostatnim okresie m.in. listu intencyjnego z firmą Mercury Engineering Polska na realizację kolejnego projektu w rozwojowym obszarze dotyczącym budowy centrów danych (data center).

Reklama

"Jednym z kluczowych założeń przyjętej i realizowanej przez nas strategii rozwoju na lata 2020-2022 jest aktywne poszukiwanie i skoncentrowanie na najbardziej atrakcyjnych rynkach. Za takie właśnie uważamy centra danych (data center) oraz przemysł motoryzacyjny związany z samochodami elektrycznymi. Cieszy nas umacnianie pozycji na tych rynkach. Podpisanie listu intencyjnego z firmą Mercury, na podstawie którego rozpoczęliśmy realizację kolejnego etapu projektu w Sękocinie Starym koło Warszawy, jest potwierdzeniem naszej rosnącej pozycji na rynku data center. Pozyskany natomiast kontrakt w fabryce baterii samochodowych w Schwarzheide w Niemczech jest dla spółki kolejnym przedsięwzięciem, w którym będziemy mogli podzielić się swoim doświadczeniem. Wcześniej uczestniczyliśmy na różnych etapach przy budowie fabryk dla kilku producentów baterii samochodowych. Na uwagę zasługuje kontrakt realizowany w ramach budowy zakładu LG Chem w strefie ekonomicznej pod Wrocławiem. LG Chem jest największym w Europie producentem baterii litowo-jonowych do aut elektrycznych, a część prac żelbetonowych przy tym przedsięwzięciu realizowała nasza spółka zależna Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Dobre referencje z projektu z LG Chem pomogły nam uczestniczyć w kolejnej realizacji dla innej firmy koreańskiej, tj. SK ecoplant Co.,Ltd., tym razem w strefie ekonomicznej w Dąbrowie Górniczej" - skomentował Pietyszuk.

W ciągu trzech kwartałów 2021 roku grupa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 570 mln zł, które były wyższe o 33% od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie zeszłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł prawie 24 mln zł, odnotowując 32% wzrostu, natomiast zysk netto był wyższy o 67% i osiągnął poziom ponad 12 mln zł.

"Trzeci kwartał 2021 roku to kolejny okres, w którym Mostostal Zabrze odnotował poprawę wyników finansowych. Świadczy to o tym, że grupa zmierza w wyznaczonym kierunku, zgodnie z przyjętą i realizowaną strategią rozwoju na lata 2020-2022" - podkreślono.

"Na koniec września br. zadłużenie netto wyniosło 3,4 mln zł, co jest dla naszej grupy bardzo niskim poziomem. Odbudowaliśmy również stabilną pozycję gotówkową. Będzie to szczególnie widoczne w czwartym kwartale bieżącego roku. Wpływ na to miało między innymi sfinalizowanie w październiku sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu. Nieruchomość ta była przeznaczona do sprzedaży od ok. 20 lat. Jako majątek nieprodukcyjny i zbędny z punktu widzenia przyjętych przez grupę celów generowała ona dla nas jedynie koszty. Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się pozyskać nabywcę na ten grunt, uwalniając zamrożone środki pieniężne i redukując koszty" - powiedział także prezes.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 616,91 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)