Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki wynosi 2,9 mln zł, podano.

"Narastająco za pierwsze dziesięć miesięcy 2021 roku emitent spodziewa się następujących wyników: przychody ze sprzedaży na poziomie 18,92 mln zł, wynik brutto na poziomie -1,96 mln zł, EBITDA na poziomie 3,18 mln zł, wynik netto na poziomie -1,96 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży uwzględniająca dane za wskazany okres zostanie zamieszczona w raporcie za 2021 rok.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)