"Publikacja prospektu i rozpoczęcie publicznej oferty akcji jest kolejnym krokiem przybliżającym Grupę Pracuj do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające, jeszcze w tym roku dołączymy do spółek notowanych na GPW" - powiedział współtwórca i prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek, cytowany w komunikacie.

Harmonogram oferty przewiduje, że od 17 do 24 listopada potrwa proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a także - przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych. 24 listopada 2021 r. (lub w okolicach tej daty) zostaną opublikowane informacje o ostatecznej cenie akcji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczbie akcji oferowanych przez każdego z akcjonariuszy sprzedających oraz liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przydział akcji przewidziano do 30 listopada br., a pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW - 9 grudnia 2021 r. (lub w okolicach tej daty).

Reklama

"Naszą pozycję rynkową budujemy od ponad dwóch dekad. Serwisy Pracuj.pl oraz Robota.ua są dzisiaj najbardziej rozpoznawalnymi markami rekrutacyjnymi w Polsce i na Ukrainie. Nieustannie rozwijamy ekosystem cyfrowych narzędzi wspierających rekrutację, utrzymanie i rozwój pracowników. Jesteśmy przekonani, że innowacje i dogłębne zrozumienie rynku, które leżą u podstaw naszego rozwoju, dają nam dobre perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości. Zamierzamy umacniać naszą pozycję rynkową nie tylko na rynku internetowych usług rekrutacyjnych, lecz również rynku HR w szerszym ujęciu. Cieszymy się, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić nasze dokonania i plany nowym inwestorom" - dodał prezes.

Obecnie największymi akcjonariuszami spółki są: Przemysław Gacek (posiada 54,71% udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, w tym 51% pośrednio poprzez w pełni kontrolowaną spółkę Frascati Investments), fundusz TCV (poprzez swój wehikuł inwestycyjny), który zainwestował w spółkę w 2017 r. (26,66%), oraz Maciej Noga, współzałożyciel Grupy Pracuj i obecny przewodniczący rady nadzorczej spółki (10,22%).

"Zamiarem TCV jest sprzedaż do 9 396 084 akcji (reprezentujących 13,8% kapitału zakładowego), natomiast w przypadku, gdy TCV, wraz z globalnymi koordynatorami, uzna popyt inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych na akcje oferowane za odpowiedni, może zwiększyć liczbę akcji oferowanych o nie więcej niż 8 759 776 akcji oferowanych, jednak w żadnym przypadku TCV nie zaoferuje więcej niż 18 155 860 akcji (26,66%), a cała oferta w żadnym przypadku nie będzie obejmować więcej niż 22 380 626 akcji oferowanych (32,86%)" - czytamy w komunikacie.

Po zakończeniu oferty Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments, pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, z udziałem wynoszącym co najmniej 53%.

"TCV oraz pozostali akcjonariusze sprzedający zobowiążą się, że nie będą oferować, sprzedawać ani obciążać akcji spółki przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW w Warszawie, przy czym w przypadku Przemysława Gacka, Frascati Investments sp. z o.o., oraz pozostałych obecnych członków zarządu Grupy Pracuj ten okres wyniesie 360 dni. Spółka także nie będzie emitować, oferować, sprzedawać ani obciążać swoich akcji przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW w Warszawie" - czytamy dalej.

Citigroup Global Markets Europe AG, Dom Maklerski Banku Handlowego, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Trigon Dom Maklerski działają jako globalni współkoordynatorzy oraz współprowadzący księgę popytu, Numis Securities Limited - jako współprowadzący księgę popytu, a mBank jako współmenedżer oferty. Trigon Dom Maklerski pełni również rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej akcji.

Marki należące do grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl - największy polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota.ua - wiodący na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter - wiodący polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa). W 2020 r. z serwisów Grupy korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie, w tym 3,1 mln w Polsce i 3,7 mln na Ukrainie, podano w materiale.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. Grupa Pracuj osiągnęła przychody z umów z klientami w wysokości 344 mln zł, o 60% wyższe r/ r. Grupa wypracowała w tym okresie skorygowaną EBITDA w wysokości 200 mln zł (marża 58%), co oznacza wzrost o 85% r/r.

W 2020 r. łączne przychody Grupy Pracuj z umów z klientami wyniosły 299 mln zł, a skorygowana EBITDA 148 mln zł (marża 50%) w porównaniu do odpowiednio 368 mln zł i 175 mln zł (marża 48%) w 2019 r.

Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej.

(ISBnews)