"Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 uprawnionych jest 32 777 228 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 29 czerwca 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki 17 stycznia 2022 roku, natomiast wypłata nastąpi 24 stycznia 2022 roku, podano również.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 934,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)