Zysk operacyjny wyniósł 96,6 mln zł wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 208,46 mln zł wobec 96,54 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 621,89 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 504,52 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 165,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 668,48 mln zł w porównaniu z 1 353,53 mln zł rok wcześniej.

W III kw. wydobycie węgla brutto wyniosło 3 759 tys. ton wobec 3 060 tys. ton rok wcześniej. Wydobycie węgla brutto w ciągu trzech kwartałów 2021 r. wzrosło o 24,2% r/r do 10 667 tys. ton. Produkcja węgla handlowego wyniosła 2 556 tys. ton w III kw. 2021 r. wobec 1 841 tys. rok wcześniej, a w ciągu trzech kwartałów 2021 r. wyniosła 7 503 tys. ton, czyli o 1 965 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie 2020 r., podano w raporcie.

W III kwartale 2021 r. sprzedaż węgla wzrosła o 21,9% r/r i wyniosła 2 654 tys. ton. W trakcie trzech kwartałów 2021 r. sprzedaż węgla handlowego wyniosła 7 244 tys. ton, tj. o 27,1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

"Na koniec III kwartału 2021 r. stan zapasów węgla wyniósł 381 tys. ton, co oznacza wzrost o 259 tys. ton w stosunku do stanu na 31 grudnia 2020 r." - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 170,43 mln zł wobec 32,02 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)