Umowy przewidują, że wierzytelności o wartości nominalnej do 260 mln euro (1,21 mld zł wg kursu średniego NBP z 25 listopada br.) zostaną nabyte w ośmiu kwartalnych transzach w okresie kolejnych 24 miesięcy, podano.

"W tym roku dzieliliśmy się z rynkiem wieloma dobrymi informacjami na temat inwestycji, również we Włoszech. Jesteśmy w tym kraju od 2015 i przebyliśmy długą drogę. Dzisiaj mamy coraz bardziej efektywny proces operacyjny, zmotywowany zespół i środki, żeby inwestować w aktywa, które rozumiemy najlepiej – czyli bankowe wierzytelności detaliczne niezabezpieczone. Jestem spokojny i pełen wiary w biznes włoski, jak i na pozostałych rynkach. 2021 jeszcze się nie zakończył, ale patrząc na dotychczasowe wygrane i nabyte portfele Kruka oraz obfitość planowanych jeszcze transakcji, to rok ten ma szanse być rekordowy na poziomie inwestycji w portfele wierzytelności" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Reklama

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)