"Plan produkcji 9,6 mln ton w tym roku wygląda na niezagrożony. Na przyszły rok planujemy produkcję na poziomie określonym w strategii" - powiedział Wasil podczas telekonferencji.

W październiku LW Bogdanka podniosła cel produkcji węgla handlowego na 2021 r. do poziomu 9,6 mln ton z 9 mln ton poprzednio. W strategii na lata 2021-2025 spółka założyła średnią produkcję ok. 9,7 mln ton rocznie.

Reklama

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 7 503 tys. ton, czyli o 1 965 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,82 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)