Zysk operacyjny wyniósł 817,33 mln zł wobec 301,18 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 112,3 mln zł wobec 563 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 913,42 mln zł w III kw. r.obr. 2021/2022 wobec 2 445,72 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W III kwartale 2021/22 przychody grupy kapitałowej osiągnęły prawie 4 mld zł wobec 2,4 mld zł w tym samym okresie rok wcześniej. Wyższe o 60% r/r przychody były wynikiem kilku czynników: utrzymującego się powrotu klientów do sklepów stacjonarnych po okresie lockdownu i realizacji tzw. 'odłożonego popytu', niesłabnącej tendencji preferencji zakupów online, udanych kolekcji wszystkich marek oraz rozwoju powierzchni handlowej grupy i dostosowaniu logistyki" - czytamy w raporcie.

Około 57% osiągniętych przez grupę przychodów w III kwartale 2021/22 zostało wygenerowane przez zagranicę, przychody z Polski stanowiły ok. 43% sprzedaży grupy. Największe sprzedaże z zagranicy zostały osiągnięte przez Rosję, Ukrainę, Rumunię i Czechy. Największe dynamiki sprzedaży zanotowały Czechy, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia oraz Bośnia i Hercegowina, podano również.

Dzięki sprzedaży kolekcji w pierwszej cenie, korzystnym cenom zakupu, podniesieniu cen sprzedaży i rosnącej sprzedaży zagranicznej grupa osiągnęła marżę brutto na poziomie 58,3% tj. o 1,7 pkt proc. wyższą niż rok wcześniej. Koszty operacyjne poniesione przez grupę w III kwartale 2021 roku były wyższe o 40,7% r/r, co wynikało z rozwoju sieci sprzedaży stacjonarnej oraz kanału sprzedaży online. Jednocześnie wzrost kosztów operacyjnych był niższy niż wzrost sprzedaży ze względu na oszczędności kosztowe poczynione w czasie pandemii, wskazano także.

Sprzedaż internetowa grupy wzrosła do 907 mln zł w III kw. r.obr. 2021/2022 z 446 mln zł rok wcześniej, zaś w I-III kw. robr. - odpowiednio do 2 688 mln zł z 1 451 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.obr. 2021/2022 spółka miała 1 108,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 145,76 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 906,9 mln zł w porównaniu z 5 753,66 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2 320,5 mln zł wobec 888,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 706,81 mln zł wobec 17,21 mln zł straty rok wcześniej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)