Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę Kruk wyniosły ponad 2,2 mld zł w całym 2021 roku, tj. o 21% więcej niż rok wcześniej i najwięcej w historii Kruka. Spółka zainwestowała w 2021 roku ponad 1,7 mld zł w portfele wierzytelności o łącznym nominale blisko 9,7 mld zł - również najwięcej w swojej ponad 20-letniej historii, podano.

"W ubiegłym roku o tej porze informowaliśmy rynek o osiągnięciu przez nas historycznie najwyższych spłat z portfeli nabytych w wysokości 1,8 mld zł. W zakończonym właśnie roku spłaty były wyższe o 0,4 mld zł i tym samym możemy mówić o kolejnym rekordowym wyniku Kruka. Cieszy mnie to bardzo, szczególnie, że dotyczy to każdego z rynków naszej operacyjnej aktywności, gdzie spłaty w 2021 roku były wyższe od spłat z bardzo dobrego 2020 roku. To jest przede wszystkim efekt naszej wieloletniej pracy, rozwoju i doskonalenia się w wielu obszarach procesu zarządzania wierzytelnościami" - powiedział CEO Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Reklama

Rekordowe inwestycje zostały dokonane na rynku polskim, a ponadto Grupa Kruk zainwestowała we Włoszech, Rumunii, Hiszpanii, Czechach i na Słowacji, wskazano również.

"Poziom rekordowych inwestycji Kruka w 2021 nie jest dla mnie zaskoczeniem. Konsekwentnie pracujemy od lat na poprawą naszych możliwości operacyjnych, doskonalimy się w wycenach aktywów oraz pracujemy nad dobrymi źródłami finansowania. W minionym roku inwestowaliśmy w każdy rodzaj wierzytelności przez nas obsługiwany, choć nadal najistotniejszym rodzajem aktywów są wierzytelności detaliczne niezabezpieczone. Pod kątem inwestycyjnym 2021 rok w Polsce i Rumunii należał do Kruka - wygraliśmy większość z interesujących nas przetargów na zakup wierzytelności. Jednocześnie dobre wyniki operacyjne we Włoszech i Hiszpanii oparte na spłatach z portfeli i realizacji procesów windykacyjnych pozwoliły na zwiększenie inwestycji również na tych rynkach. W mijającym roku zawarliśmy również kilka kontraktów typu forward flow, sięgających nawet do 2023. Buduje to nasze inwestycje już na przyszłość. Kruk wszedł na inny poziom skali biznesu - a my skupiamy się na dalszym rozwoju i kolejnych wzrostach wyników w nadchodzących latach" - dodał Krupa.

Pełne dane za 2021 zostaną opublikowane 15 marca 2022 roku.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)