„Przychody ze sprzedaży za grudzień 2021 roku spodziewane są na poziomie 2,7 mln zł. Wynik netto za grudzień 2021 roku spodziewany jest na poziomie -0,32 mln zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki wynosił na koniec grudnia 2021 3,05 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)