"Wzywający, będący jednocześnie podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 15 lutego 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

W grudniu ub.r. Gi International ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 16 328 099 akcji zwykłych na okaziciela Gi Group Poland, reprezentujących 24,83% kapitału tej spółki, mające na celu osiągnięcie przez wzywającego 100% ogólnej liczby głosów w spółce. Cena określona w wezwaniu to 1,45 zł za akcję.

Reklama

Gi Group (dawniej Work Service) to firma branży HR zapewniająca innowacyjne rozwiązania w obszarze zasobów ludzkich. Specjalizuje się w rekrutacji i outsourcingu pracowniczym, doradztwie personalnym, restrukturyzacji w zakresie HR. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Działa od 1999 roku, od sierpnia 2020 jest częścią Gi Group.

(ISBnews)