Na mocy zawartej umowy partner udzieli spółce wyłącznego ogólnoświatowego prawa i sublicencji na komercyjną dystrybucję gry na platformach na okres 5 lat, począwszy od dnia wydania gry na pierwszej z platform. Po upływie tego okresu sublicencja przekształci się automatycznie w sublicencję na czas nieokreślony, podano.

"Umowa nie przewiduje wypłaty budżetu deweloperskiego przez spółkę na rzecz partnera. All in! Games poniesie koszty stworzenia portów gry na platformy oraz koszty związane z jej promocją i dystrybucją. Partnerowi przysługuje udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży gry. Podział tantiem nastąpi na zasadach rynkowych począwszy od momentu zrekompensowania przez spółkę kosztów stworzenia portów gry na platformy (recoupment)" - czytamy dalej.

Reklama

Ponadto zarząd spółki przypomina, że od 1 września 2021 r. All in! Games świadczy na rzecz partnera usługę portowania i Quality Assurance (QA) gry na konsole Xbox One i Xbox Series X. Zawarta umowa nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia przez partnera na rzecz spółki z tytułu wykonanej usługi. Koszty te zostaną rozliczone z przyszłych przychodów uzyskanych ze sprzedaży gry na platformach.

Zawarcie umowy jest pierwszym krokiem do stworzenia przez spółkę alternatywnych kanałów generujących przychody poprzez świadczenie usług portowania i Quality Assurance dla firm trzecich, zakończono.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)