Reklama

"Naszym celem w najbliższym roku jest utrzymanie pozycji lidera w kluczowych segmentach rynku budowlanego. Patrząc na aktualny portfel zamówień, spodziewamy się, że kolejne kwartały, i w konsekwencji cały rok 2022, powinny przynieść utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży. W ubiegłym roku zakończyliśmy także kilka trudnych kontraktów, co powinno pozwolić na osiągnięcie rentowności powyżej wskaźników rynkowych" - napisał Popko w komentarzu do wyników za 2021 r.

W ubiegłym roku Budimex odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży. Przychody w segmencie usługowym kolejny rok z rzędu rosły w tempie dwucyfrowym (+28%) natomiast w części budowlanej odnotował niewielki spadek (-3%), przy czym w samym IV kwartale, zgodnie z oczekiwaniami, przychody w części budowlanej były wyższe o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników osiągniętych w 2021 roku. Pomimo trudnych warunków rynkowych spowodowanych efektami pandemii COVID-19, i rosnącymi cenami kluczowych materiałów odnotowaliśmy wzrost zysku brutto grupy w ramach działalności kontynuowanej (czyli budowlanej i usługowej) z 427 mln zł w roku 2020 do 554 mln zł 2021 roku przy jednoczesnej poprawie rentowności z 5,5% do 7,0%. Tak dobry rezultat jest efektem poprawy wyniku części budowlanej, a także rozliczenia wyniku na transakcjach pomiędzy segmentem budowlanym i deweloperskim w wysokości 68 mln zł w związku ze sprzedażą Budimex Nieruchomości" - wskazał prezes.

W ramach budownictwa ogólnego wartość produkcji sprzedanej wzrosła zarówno w części mieszkaniowej (+7,2%) jak i niemieszkaniowej (+3,7%). W większości obszarów budownictwa niemieszkaniowego odnotowano wzrost (hotele +9,7%, biurowce +11,6%, budynki przemysłowe +16,6%). Zmniejszenie skali rocznej produkcji dotyczyło przede wszystkim budownictwa handlowo-usługowego (-16,0%). Wartość produkcji sprzedanej budownictwa inżynieryjnego wzrosła we wszystkich obszarach (drogi, koleje, hydrotechnika, przesył gazu i energii) oprócz części dotyczącej lotnisk.

Sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex wyniosła 7 282 mln zł (-3,4% r/r) notując przy tym poprawę rentowności brutto do 5,6% z 4,9%.

"Skala zrealizowanych przychodów ze sprzedaży 2021 roku w segmencie budowlanym jest nieco niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Warto przy tym zaznaczyć, że dynamika spadku w pierwszej połowie roku wyniosła -10,4% (ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w pierwszym kwartale, a także ze względu na czas pandemii wydłużony czas oczekiwania związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę na kilku istotnych zleceniach z obszaru drogowego, a w drugiej połowie roku była dodatnia i osiągnęła +2,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku" - wyjaśnił Popko.

"Niższy poziom kontraktacji w 2021 roku wynikał głównie z mniejszej liczby przetargów w segmencie budownictwa kolejowego. Mamy nadzieję, że zmiana źródeł finansowania inwestycji kolejowych i nowo ogłoszone przetargi na początku 2022 roku zmienią zasadniczo tą sytuację. Rentowność brutto segmentu budowlanego wyniosła 5,6% i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy wyniosła 4,9%" - dodał.

Ponadto po okresie intensywnego wzrostu aktualnie spółka obserwuje stabilizację cen materiałów. Na kontraktach, które Budimex podpisał w 2020 roku, rentowność stabilizowana jest dzięki mechanizmom częściowej waloryzacji, a także polityce zabezpieczania cen kluczowych asortymentów.

"2021 rok przyniósł istotne wzrosty kosztów materiałów, szczególnie w pierwszych dwóch kwartałach. Aktualnie ceny kluczowych asortymentów nie wykazują takiej zmienności, jednak ze względu na rosnące ceny paliwa, energii i uprawnień do CO2 należy przygotować się na dalsze wzrosty, prawdopodobnie nie aż tak drastyczne jak w ubiegłym roku. Pozytywnie oceniamy wpływ klauzul waloryzacyjnych, które przynajmniej częściowo rekompensują wzrost cen materiałów. Widzimy natomiast, że przy aktualnej sytuacji makroekonomicznej, limit waloryzacji na poziomie 5% jest niewystarczający. Cieszymy się, że zamawiający podnoszą dla nowych kontraktów ten limit" - czytamy dalej w komentarzu.

Prezes zwraca uwagę, że 2021 rok był okresem intensywnego rozwoju Grupy Budimex i przygotowania do ekspansji geograficznej zgodnie z wewnętrznymi założeniami. W ramach zaplanowanych działań na rynkach niemieckim, czeskim i słowackim utworzył spółki celowe. Na rynku niemieckim podpisał pierwsze zlecenie. Kolejnym krokiem milowym będzie wygranie kontraktu na rynku czeskim i słowackim, gdzie celem są przede wszystkim projekty drogowe oraz hydrotechniczne, zapowiedział szef Budimeksu.

"Zgodnie z obranym kierunkiem rozwoju Grupy Budimex, konsekwentnie pracujemy nad projektami farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, zarówno na lądzie jak i na morzu. 22 lutego 2022 roku sfinalizowaliśmy transakcję zakupu spółki realizującej projekt budowy farmy wiatrowej o mocy do 7 MW. To dla nas pierwszy, bardzo ważny krok, który oznacza wejście Budimex w segment wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w projektach o dużej mocy. Nowy projekt w portfelu Budimex przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych z szacunkową roczną produkcją w wysokości przekraczającej 25 GWh" - napisał także prezes.

"Planujemy dalsze inwestycje w OZE przy jednoczesnym wyjściu na wybrane rynki zagraniczne, zgodnie z kierunkami rozwoju przyjętymi przez Grupę Budimex. Wysoka pozycja gotówkowa, obejmująca m.in. środki pieniężne z tytułu sprzedaży Budimex Nieruchomości, daje szerokie możliwości inwestycyjne, które wspierać będą wejście w nowe obszary. Pomimo wymagającego otoczenia dotrzymujemy zobowiązań kontraktowych i realizujemy powierzone zadania zgodnie z zapisami, dbając przy tym o jakość oraz zachowanie najwyższych standardów środowiskowych i społecznych. W 2021 roku nasze starania zostały docenione licznymi nagrodami, w tym w konkursie Diamenty Sustainable Economy w kategorii Lider Zrównoważonego Budownictwa. Zdobyliśmy także aż pięć nagród Budowa Roku 2020, najwięcej wśród wszystkich generalnych wykonawców. Nasza budowa nowego bloku w elektrowni Turowie została uznana przez Państwową Inspekcję Pracy za najbezpieczniejszy plac budowy w 2021 r." - podsumował Popko.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)