"Kapitał zakładowy spółki podwyższony został o kwotę 200 000 zł, tj. z kwoty 7 363 788 zł do kwoty 7 563 788 zł w drodze emisji 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii L wynosi 0,7 zł za jedną akcję. Akcje zostaną objęte wyłącznie wkładami pieniężnymi oraz będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia. Akcje serii L będą uczestniczyły w dywidendzie od 1 stycznia 2021 r., tj. począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Objęcie akcji nastąpi w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji zostanie złożona do jednego adresata, tj. Dawida Urbana, który zadeklarował chęć objęcia akcji nowej emisji. Emisja akcji ma celu wzmocnienie kapitałowe segmentu produkcji gier VR, podano również.

Reklama

3R Games to producent gier i aplikacji w technologii VR (virtual reality) oraz AR (augmented reality) z Grupy PlayWay. Spółka powstała z połączenia notowanej na warszawskiej giełdzie HubStyle z poznańskim studiem deweloperskim 3R Studio Mobile. Zespół ma ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu projektów VR/AR. Strategią spółki jest produkcja gier VR ze szczególnym uwzględnieniem platformy Oculus. Spółka zamierza zarówno portować gry z portfolio PlayWay, jak i przygotowywać własne produkcje.

(ISBnews)