"Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 6 575 388,8 zł o kwotę nie niższą niż 0,1 zł i nie wyższą niż 9 863 083,2 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 6 575 388,9 zł i nie wyższej niż 16 438 472 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Reklama

Podwyższenie kapitału ma się dokonać w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 98 630 832 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Cena emisyjna jednej akcji serii X będzie wynosiła 1,45 zł, wskazano także.

"Emisja akcji serii X zostanie przeprowadzona [...] z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. [...] Dzień poboru, tj. dzień, w którym ustala się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii X, ustala się na dzień 16 sierpnia 2022 rok" - czytamy dalej.

Za każdą 1 akcję spółki posiadaną na koniec dnia poboru akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru do objęcia 1,5 akcji serii X.

Gi Group (dawniej Work Service) to firma branży HR zapewniająca innowacyjne rozwiązania w obszarze zasobów ludzkich. Specjalizuje się w rekrutacji i outsourcingu pracowniczym, doradztwie personalnym, restrukturyzacji w zakresie HR. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Działa od 1999 roku, od sierpnia 2020 jest częścią Gi Group.

(ISBnews)