Strata operacyjna wyniosła 29,83 mln zł wobec 20,79 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 24,8 mln zł w IV kw.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 210,99 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 190,05 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2021 r. spółka miała 24,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 65,29 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 710,34 mln zł w porównaniu z 653,48 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe Grupy Columbus nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami. W oczach inwestorów giełdowych może to wzbudzać różne emocje, jednak nowoczesna energetyka w Polsce wciąż jeszcze jest w 'wieku dziecięcym' i tak naprawdę nie rozwinęła się w pełni. Nie doszacowaliśmy również czasu refinansowania farm fotowoltaicznych, co obecnie powoduje zbyt wysokie zadłużenie na poziomie spółki-matki, które było zaciągane jako finansowanie pomostowe. Każde nowe finansowanie poniżej spółki-matki, project finance, które obecnie jest organizowane (pierwsza transza 105 mln zł z mBanku, była uruchomiona w lutym br.), w dużym stopniu refinansuje poniesione wcześniej wydatki, powodując powrót gotówki do spółki-matki. Dzięki temu, w najbliższych miesiącach będziemy zmniejszać zadłużenie, znajdujące się bezpośrednio w spółce Columbus Energy S.A., w zamian za finansowanie SPV, gdzie budujemy farmy fotowoltaiczne" - napisali członkowie zarządu Dawid Zieliński i Janusz Sterna w liście załączonym do raportu.

"Cały poprzedni rok oceniamy jednak bardzo pozytywnie, bo strategia Grupy Columbus jest długoterminowa. Budujemy organizację, która będzie liderem nowoczesnej energetyki w regionie, a słabszy wynikowo rok to element prowadzenia biznesu, co trzeba przyjąć z pokorą i wyciągnąć odpowiednie wnioski" - dodali.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-IV kw. 2021 r. wyniosła 9,41 mln zł wobec 58,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

(ISBnews)