Skorygowany zysk netto (liczony według wzoru: zysk netto - zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych - przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR - podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji) wyniósł w ub.r. 156,75 mln zł wobec 99,01 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 219,81 mln zł wobec 72,42 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

Wynik EBITDA wyniósł w ub.r. 221,36 mln zł wobec -70,55 mln zł rok wcześniej, natomiast EBITDA bez przeszacowań nieruchomości - odpowiednio: 218,08 mln zł wobec 142,93 mln zł rok wcześniej.

"Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniósł w ubiegłym roku 236,7 mln zł przy przychodach 823 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 44,6 mln zł przy przychodach 88,8 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 911,93 mln zł w 2021 r. wobec 517,11 mln zł rok wcześniej.

W 2021 r. Develia sprzedała 1 921 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1 361 lokali w 2020 r., co oznacza wzrost o ponad 40%. Największą sprzedaż deweloper odnotował w projektach: Centralna Park i Słoneczne Miasteczko w Krakowie, Osiedle Latarników w Gdańsku i Ceglana Park w Katowicach. W minionym roku spółka przekazała 1 903 lokale wobec 1 153 rok wcześniej, czyli o 65% więcej.

W minionym roku Develia wprowadziła do sprzedaży 1 985 lokali, poszerzając ofertę we wszystkich miastach, w których prowadzi działalność, tj. w Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Katowicach oraz we Wrocławiu.

"Na dobre wyniki w ubiegłym roku znaczący wpływ miała działalność w segmencie deweloperskim, w którym przekazaliśmy klientom 1 903 lokale. Wynik był również wspierany zmniejszeniem odpisów wartości dwóch gruntów w Krakowie i Katowicach, będących konsekwencją wyższych cen sprzedaży mieszkań i zmian planistycznych" - skomentował wiceprezes Paweł Ruszczak, cytowany w komunikacie.

"Poprzez postępującą dezinwestycję aktywów komercyjnych będziemy zwiększać efektywność działalności koncentrując się na segmencie deweloperskim. Umożliwi to wzrost ROE do ponad 15% i pozwoli na dalszą poprawę wyników" - dodał Ruszczak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 157,84 mln zł wobec 140,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)