Reklama

Strata operacyjna wyniosła 5,21 mln zł wobec 15,13 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,56 mln zł w 2021 r. wobec 76,74 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży osiągnęły 96,6 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w ujęciu r./r. Wartość wolumenu marży handlowej na sprzedaży zwiększyła się o 36% do blisko 14 mln zł. Przy wzroście kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 14% wpłynęło to na poprawę wyniku operacyjnego o 2,2 mln zł, choć nadal był on ujemny i wyniósł -5,2 mln zł" - napisał prezes Bogusz Kruszyński w liście do akcjonariuszy.

"EBITDA wyniosła zaś -3 mln zł. Na taką samą kwotę składa się strata poniesiona na hurtowej wyprzedaży towarów z poprzednich sezonów wraz z powiększonymi odpisami aktualizującymi wartość towarów. Zatem, gdyby nie było tych operacji wyprzedaży stoków, Redan w 2021 r. uzyskałby próg rentowności na poziomie EBITDA" - dodał prezes.

Zgodnie z nowymi warunkami współpracy ze spółkami z grupy kapitałowej Top Secret, od kwietnia 2022 r. Redan nie powinien już ponosić strat z tego tytułu, co przełoży się zauważalnie na poprawę wyników spółki, podkreślił Kruszyński.

Operacje związane z biznesem marki "Top Secret" prowadzone w 2021 r. zapewniały Redan 88% przychodów ze sprzedaży oraz 89% wypracowanej marży handlowej (wraz z przychodami z tytułu usług). W praktyce jednak Redan zapewnia głównie obsługę logistyczną tych procesów, lecz ma bardzo ograniczone możliwości zwiększania sprzedaży w Polsce - przychody uzyskiwane przez Redan bezpośrednio zależą od obrotów w sklepach i e-commerce marki "Top Secret", wyjaśnił także prezes.

"W oparciu o własne zasoby oraz z pełną kontrolą Redan rozwija zaś sprzedaż zagraniczną marki 'Top Secret'. W 2021 wzrosła ona o 44% (tj. 2,8 mln zł). Na tej działalności Redan uzyskuje wyższą marżę handlową przy niskim ryzyku należności i relatywnie niskich kosztach jej prowadzenia. Dlatego w kolejnych okresach będziemy kłaść intensywny nacisk na rozwój sprzedaży zagranicznej" - zapowiedział Kruszyński.

Jesienią 2021 r., bazując na posiadanych kompetencjach w zakresie prowadzenia usług logistycznych obejmujących m.in. transport międzynarodowy, odprawy celne, kompletacje i realizacje wysyłek towarów, Redan rozpoczął świadczenie usług logistycznych dla zewnętrznych odbiorców na zasadzie operatora logistycznego dla obsługi zamówień e-commerce.

"Zamierzamy rozwijać skalę działania w tym zakresie i pozyskiwać nowych klientów. Operacje związane z obsługą marki 'Top Secret' w najbliższych latach nadal będą dla Redan podstawową działalnością. Istotnym elementem naszej strategii jest jednak poszukiwanie obszarów dywersyfikujących zależność od tego brandu. Pierwszym obszarem będzie wskazane powyżej rozwijanie usług logistycznych. Już w 2022 r. i w każdym kolejnym znaczenie tej działalności będzie coraz większe" - zadeklarował prezes.

Redan pod koniec sierpnia 2020 r. sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Top Secret i obecnie realizuje usługi na rzecz marki "Top Secret", które dotyczą m.in. wykonywania wszystkich operacji logistycznych, obsługi w zakresie IT oraz wsparcia w zakresie usług back-office. Redan posiada także opcję call uprawniającą do odkupienia udziałów w Top Secret Sp. z o.o. po 1 września 2022 r. Spółka Redan powstała w 1995 r., a od 2003 r. jest notowana na GPW.

(ISBnews)