Zysk operacyjny wyniósł 76,73 mln zł wobec 87,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 339,07 mln zł w 2021 r. wobec 295,14 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W 2021 roku po raz kolejny odnotowaliśmy wzrost kluczowych wyników operacyjnych i finansowych. Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności sięgnęły 399 mln zł, przychody operacyjne wzrosły do 339 mln zł, a EBITDA gotówkowa wyniosła 219 mln zł - są to najwyższe poziomy w dotychczasowej historii GK Best. Trzeba pamiętać, że wyniki te zostały osiągnięte na portfelach wierzytelności niepowiększanych od wielu kwartałów, co świadczy o wysokiej efektowności naszych operacji. Dopiero w ostatnim kwartale 2021 r. powróciliśmy do większych zakupów portfeli wierzytelności. To oznacza, że nowe inwestycje miały minimalny wpływ na ubiegłoroczne przychody, zaś ich efektów należy się spodziewać już w 2022 r. oraz w kolejnych latach" - napisał prezes Krzysztof Borusowski w liście dołączonym do raportu.

Przychody operacyjne wzrosły w ub.r. o 15% r/r. Przyczyniły się do tego utrzymujące się na wysokim poziomie spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności. Łączne odzyski wzrosły o 9% r/r do rekordowego poziomu 399 mln zł, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"W 2021 r. GK Best zainwestowała w nowe portfele wierzytelności prawie 157 mln zł, czyli więcej niż łącznie w latach 2018-2020 (122 mln zł), a dzięki nowym zakupom całkowita wartość naszych aktywów ponownie przekroczyła 1 mld zł. Chcemy utrzymać zwiększone tempo inwestycji, zbliżone do poziomów notowanych przed 2018 r. Celem jest znaczące zwiększenie skali działalności GK Best" - dodał prezes.

W raporcie rocznym spółka poinformowała ponadto o dokonaniu kolejnego odpisu aktualizującego wartość inwestycji w Kredyt Inkaso. Best zdecydował się na obniżenie wartości całego pakietu ponad 33% akcji tej spółki do zera.

Borusowski podkreślił, że na ubiegłoroczne wyniki finansowe ponownie wpłynął odpis inwestycji w Kredyt Inkaso, jednak miał on charakter wyłącznie księgowy i nie zmienia bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej grupy.

"Posiadany pakiet ponad 33% akcji w Kredyt Inkaso wyceniamy obecnie na zero złotych, co sprawi, że przyszłe wyniki GK Best nie będą obciążane dalszymi odpisami z tego tytułu i będą w pełni odzwierciedlać naszą efektywną działalność operacyjną" - wskazał prezes, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 67,64 mln zł wobec 57,89 mln zł straty rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 339 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)