"Neutrino Geology finalizuje projekt konstrukcji modułowego detektora geo-neutrin. Urządzenie, budowane pod nadzorem i w oparciu o patenty światowej sławy fizyka dra Andrzeja K. Drukiera, pozwoli na stworzenie trójwymiarowej mapy złóż surowców na lądzie oraz pod wodą. Naukowcy są zgodni, iż powodzenie badań zrewolucjonizuje sektor wydobywczy, znacząco obniżając koszty i czas poszukiwań nowych złóż" - czytamy w komunikacie.

Spółka, na czele której stoi dr inż. Waldemar Maj, otrzymała na ten cel 9,8 mln zł z NCBR. Całkowita wartość projektu to ok. 16 mln zł. Kolejne 2 mln zł przekazali prywatni inwestorzy, a dla pozostałych 4 mln zł spółka planuje przeprowadzić emisję crowdfundingową akcji na platformie Navigator Crowd. W pierwszym etapie emisji, która wystartuje w maju br., inwestorzy będą mieli możliwość zapisów na akcje o wartości 1,2 mln zł. Po zakończeniu emisji debiut na NewConnect w 2024 roku, podano także.

Reklama

"Technologia Neutrino Geology jest przełomowa - uzupełni dotychczas stosowane metody poszukiwań złóż, zwiększając istotnie prawdopodobieństwo sukcesu poszukiwań. Będąca specyficznym rodzajem skanera skorupy ziemskiej obniży liczbę potrzebnych wierceń, co radykalnie skróci czas i koszty poszukiwań geologicznych. Wprawdzie na świecie funkcjonują obecnie trzy detektory geo-neutrin, lecz ich ogromna masa sięgająca 1000 ton każdy nie zezwala na aktywną eksplorację złóż mineralnych. Innowacyjność naszego rozwiązania, poza nieinwazyjnością procesu badawczego i pracą w temperaturze otoczenia, jest ściśle skorelowana z budową modułową naszego detektora. Docelowa masa nieprzekraczająca 1 tony dla każdego z elementów zezwoli na aktywne, w pełni mobilne poszukiwanie surowców w praktycznie każdym zakątku naszej planety – powiedział prezes dr inż. Waldemar Maj, cytowany w komunikacie.

"Pierwszy etap realizacji projektu budowy detektora geo-neutrin zakończył się sukcesem. Spółka wybudowała i przetestowała układy pomiarowe prototypów detektora o masie ok. 50 kg, 250 kg i 500 kg w warunkach laboratoryjnych. W tym momencie przygotowujemy się do kolejnego etapu projektu, który będzie polegał na przetestowaniu 500 kg prototypu w Świerku w strumieniu neutronów i neutrin z reaktora jądrowego. W planach są testy w warunkach terenowych z partnerem komercyjnym. Termin zakończenia projektu to koniec 2023, a komercjalizacja już w 2024 roku" – dodał dr Andrzej K. Drukier.

Neutrino Geology finalizuje projekt konstrukcji modułowego detektora geo-neutrin.

(ISBnews)