Zysk operacyjny wyniósł 42,82 mln zł wobec 46,23 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa Comarch wypracowała w I kwartale 2022 roku zysk EBITDA o wartości 65 692 tys. zł, niższej o 1 662 tys. zł, tj. o 2,5% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 416,34 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 383,98 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 roku struktura rodzajowa przychodów kontynuowała tendencje obserwowane we wcześniejszych okresach. Po raz kolejny najszybciej rosły przychody ze sprzedaży usług, które zanotowały wzrost o 37 794 tys. zł, tj. o 12,9% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Sprzedaż usług stanowiła 79,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch. Przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego spadły o 2 706 tys. zł, tj. o 4%. Wartość przychodów ze sprzedaży software obcego była o 2 610 tys. zł, tj. o 46,3% niższa niż w I kwartale 2021 roku. Wartość sprzedaży wyrobów gotowych była o 771 tys. zł, tj. o 245,5% wyższa, a sprzedaż hardware obcego spadła o 4 134 tys. zł, tj. o 58,4%" - wymieniono w raporcie.

Wartość pozostałej sprzedaży była wyższa o 3 250 tys. zł, tj. o 27,1%, wzrost wynikał przede wszystkim z rozwoju sprzedaży usług medycznych

"W I kwartale 2022 roku wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Comarch do odbiorców z sektora TMT wyniosła 105 855 tys. zł, co oznacza wzrost o 14 223 tys. zł (tj. o 15,5%) w porównaniu do I kwartału 2021 roku. W I kwartale 2022 roku klienci z sektora finanse i bankowość zakupili produkty i usługi o wartości niższej o 5 398 tys. zł, tj. o 9,3% od osiągniętej w roku poprzednim. Sprzedaż rozwiązań ERP do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce odnotowała kolejny kwartał dynamicznego wzrostu, przychody zwiększyły się o 13 903 tys. zł, tj. o 25,6% i osiągnęły wartość 68 113 tys. zł. Wzrost przychodów wystąpił również w przypadku sprzedaży do klientów z sektora MSP w regionie DACH i wyniósł on 2 882 tys. zł, tj. 10,7%" - napisano też w materiale.

"Przychody ze sprzedaży do klientów z sektora handel i usługi spadły o 6 712 tys. zł, tj. o 10,6%, a w przypadku klientów z sektora przemysłowego wzrosły o 9 417 tys. zł, tj. o 21,9%. W I kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży do podmiotów publicznych utrzymały poziom ubiegłoroczny. W omawianym okresie znacznie wzrosły przychody ze sprzedaży do klientów z sektora medycznego: o 3 354 tys. zł, tj. o 27,5%, dzięki rozwijającej się sprzedaży usług medycznych. Przychody ze sprzedaży do pozostałych klientów utrzymały poziom ubiegłoroczny" - czytamy dalej.

W I kwartale 2022 roku Grupa Comarch odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Większą dynamikę miały przychody ze sprzedaży zagranicznej, które wzrosły o 23 983 tys. zł (tj. o 10,7%), głównie dzięki dobrej sprzedaży do klientów z sektora telekomunikacyjnego i przemysłowego. Wartość przychodów ze sprzedaży krajowej wzrosła o 8 382 tys. zł, tj. o 5,3% r/r. Było to spowodowane m.in. wzrostem przychodów ze sprzedaży do klientów z sektora MSP-Polska i do sektora medycznego. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w I kwartale 2022 roku 59,7% całkowitych przychodów Grupy Comarch, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 9,36 mln zł wobec 24,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,62 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)