Zysk operacyjny wyniósł 46,4 mln zł wobec 36,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 328,31 mln zł w III kw. r.obr. 2021/2022 wobec 2 985,41 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-III kw. r.obr. 2021/2022 (lipiec 2021 - marzec 2022) spółka miała 120,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 97,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 832,84 mln zł w porównaniu z 10 110,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2021/2022 wyniósł 67,05 mln zł wobec 48,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) miała 13,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)