Z komunikatu PGNiG wynika też, że spółka powzięła informację od firmy Venture Global Plaquemines LNG, LLC o podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej (Final Investment Decision, FID) dla terminala skraplającego Plaquemines.

"Pierwsze komercyjne dostawy gazu skroplonego w ramach kontraktu długoterminowego z dnia 28 września 2018 r. wraz z późniejszymi aneksami, zawartego przez PGNiG z firmą Venture Global Plaquemines LNG, LLC. (...), pochodzące z terminala Plaquemines, spodziewane są w 2026 roku. Wolumen dostaw LNG realizowanych w ramach kontraktu wyniesie 4 mln ton LNG rocznie, tj. około 5,4 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji na rok. Dostawy będą realizowane przez 20 lat" - napisano w komunikacie.

Łączny wolumen dostaw LNG pochodzących z Venture Global Plaquemines LNG oraz Venture Global Calcasieu Pass wyniesie 5,5 mln ton LNG rocznie, co odpowiada łącznemu wolumenowi około 7,4 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji. Dostawy realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało w ubiegłym roku aneksy do umów z amerykańskimi spółkami Venture Global Calcasieu Pass i Venture Global Plaquemines dotyczące zakupu dodatkowych 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie przez 20 lat.

Reklama

PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Prowadzi poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, międzynarodowy obrót gazem, sprzedaż i dystrybucję, a także wytwarza ciepło i energię elektryczną. W skład grupy wchodzi ponad 30 spółek, które zatrudniają 25 tys. pracowników. PGNiG działa m.in. w Polsce, na Litwie, w Norwegii, Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego akcje od 2005 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Venture Global jest długoterminowym dostawcą amerykańskiego LNG, produkowanego z gazu z północnoamerykańskich złóż tego paliwa. Pierwszy zakład Venture Global, Calcasieu Pass, rozpoczął produkcję LNG w styczniu 2022 r. Spółka rozwija dodatkowe moce skraplające w Luizjanie, które pozwolą na produkcję 60 mln ton LNG rocznie.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mk/