Reklama

Strata operacyjna wyniosła 0,49 mln zł wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1,11 mln zł wobec 0,68 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,62 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 5,55 mln zł rok wcześniej.

Pierwszy kwartał 2022 roku zakończył wzrostem przychodów ze sprzedaży o 55% w ujęciu r/r do 8,6 mln zł. EBITDA sięgnęła 1,1 mln zł, co dało poprawę o 64%. Na poziomie wyniku netto była strata w wysokości 0,76 mln zł, zredukowana z 1,2 mln zł straty w pierwszym kwartale 2021 roku, podano w komunikacie.

"Głównym motorem dynamicznie rosnącej sprzedaży jest eksport, który w minionym kwartale wzrósł o ponad 100% w ujęciu r/r. Przychody na krajowym rynku zwiększyły się o około 30%. W pierwszym kwartale kontynuowaliśmy ekspansję na zagraniczne rynki, czego efektem jest 10-krotny wzrost sprzedaży produktów Onko BCG w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. Bardzo dobry początek roku, po wyjątkowo dobrym całym 2021 roku, jest potwierdzeniem skutecznej realizacji celów założonych w naszej strategii rozwoju. W trakcie obecnego kwartału patrzymy z optymizmem na kolejne kwartały. W naszej ocenie cały 2022 rok powinien stać pod znakiem bardzo dobrych wyników sprzedaży, jako konsekwencja współpracy, determinacji oraz realizacji zadań jakie sobie postawiliśmy. Zwiększenie mocy produkcyjnych połączone z optymalizacją procesów produkcyjnych pozwoli zrealizować ambitne cele"- powiedział prezes Maksymilian Świniarski, cytowany w komunikacie.

Potwierdzeniem obiecujących perspektyw jest zawarcie w maju dwóch kontraktów na dostawę własnych produktów Biomedu o łącznej wartości 5,7 mln zł. W ramach podpisanych umów biotechnologiczna spółka dostarczy do Hiszpanii 11 000 opakowań produktu Onko BCG 100 oraz 8 tys. opakowań szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 do Rumunii. Pierwsze zamówienie będzie zrealizowane w II i III kwartale tego roku, a drugie do końca czerwca br.

"Spodziewamy się bardzo udanego II kwartału. W maju podpisaliśmy dwie znaczące umowy na dostawę Onko BCG do Hiszpanii i szczepionki przeciwgruźliczej do Rumunii, które pozwolą uzyskać atrakcyjne marże. Równocześnie te umowy otwierają nam nowe rynki czego konsekwencją będą nowe kontrakty oraz rejestracje produktów" - dodał prezes.

W jego ocenie, w tym roku rynki eksportowe powinny być głównym czynnikiem wzrostu przychodów.

"Koncentrujemy się na wprowadzaniu produktów BCG i Distreptazy na nowe rynki. Prowadzone aktywności i negocjacje z partnerami handlowymi oraz równolegle kontynuowane już procesy rejestracyjne będą przynosiły kolejne efekty w postaci zawierania nowych umów sprzedażowych. Kolejne kontrakty są tylko kwestią czasu, a ich podpisanie przyśpieszy dynamiczny rozwój.[...] Równolegle pracujemy nad wprowadzeniem jednego z produktów bez recepty z portfolio spółki, a dodatkowo pragniemy wykorzystać nasze know-how w produkcji probiotyków. Negocjujemy również umowy na wytwarzanie kontraktowe dla innych podmiotów. Mamy wielkie ambicje, ale przede wszystkim determinację w działaniu" - podsumował.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)