"Zarząd emitenta zawnioskował, aby zwyczajne walne zgromadzenie emitenta ustaliło jako dzień dywidendy datę 21.09.2022 roku oraz jako dzień wypłaty dywidendy datę 15.11.2022 roku" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Lokum Deweloper odnotował 55,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 17,27 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 47,67 mln zł wobec 55,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2021 r. sprzedała 744 lokale.

(ISBnews)