Zysk operacyjny wyniósł 46,09 mln zł wobec 36,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 309,77 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 225,24 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po trzech miesiącach 2022 roku wyniosły 309 766 tys. zł i były o 37,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 46 085 tys. zł (wzrost o 25,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), natomiast zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 55 967 tys. zł i był o 23,8% wyższy niż w okresie pierwszych trzech miesięcy 2021 r. Grupa Rawlplug osiągnęła w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku zysk netto [ogółem] w wysokości 42 732 tys. zł (wobec 27 958 tys. zł w analogicznym okresie 2021 r., co stanowi wzrost o 52,8%)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 11,85 mln zł wobec 6,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.

(ISBnews)