"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, [...] postanawia: a) zysk netto spółki za rok 2021 w wysokości 2 700 000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki; b) zysk netto spółki za rok 2021 w wysokości 2 581 000,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. 2. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 1 zł na jedną akcję. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę, tj. 2 700 000 akcji" - czytamy w komunikacie.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku, ustala się na 10 sierpnia 2022 roku. Termin wypłaty ustala się na 29 sierpnia 2022 roku, podano także.

W ubiegłym roku akcjonariusze Maxcom zdecydowali o przeznaczeniu 2,7 mln zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 1 zł na akcję.

Maxcom jest dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych - tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych określonym grupom odbiorców - zwłaszcza seniorom. Spółka rozwija inne linie biznesowe wpisujące się w trendy zdrowego stylu życia i elektromobilności, jest także wyłącznym dystrybutorem marki globalnej marki nowoczesnych smartfonów Meizu. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)