Spółka zanotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie około 148 mln zł.

Wartość zysku netto niezależnie od uwarunkowań rynkowych wynika częściowo (ok. 21,6 mln zł) z przeszacowania wartości niektórych aktywów Spółki, a tym samym w tej części może nie mieć charakteru trwałego. Biorąc pod uwagę powyższe szacunki, poprawę otoczenia rynkowego oraz pozytywne efekty restrukturyzacji spółki zarząd stwierdził, że aktualność straciły szacunkowe przewidywania co do wyników rocznych przedstawione w raporcie bieżącym 8/2022. Analiza aktualnej sytuacji rynkowej wskazuje na duże prawdopodobieństwo utrzymania, a nawet wzmocnienia wyżej opisanego trendu wzrostowego" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Publikacja raportu za I półrocze nastąpi 27 września 2022 roku.

W lutym br. spółka informowała, że w ramach aktualizacji założeń strategii, po wyłączeniu z konsolidacji części działalności spedycyjnej, w efekcie sprzedaży C.Hartwig Gdynia, w roku 2022 Grupa OTL planuje uzyskać około 300 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Ponad 200 mln zł, tj. około 68% wartości tej sprzedaży będą stanowić usługi portowe. Zarząd spółki zakłada, że po uwzględnieniu efektów optymalizacji kosztowych pozwoli to na osiągnięcie na poziomie skonsolidowanym ponad 45 mln zł wyniku EBITDA oraz ponad 19 mln zł wyniku netto.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 791 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)