"Grupa osiągnęła wynik na utracie kontroli w spółkach zależnych Pixel Crow sp. z o.o. oraz True Games sp. z o.o. w łącznej kwocie 16 889 tys. zł. Wynik ten jest transakcją jednorazową, wynikającą z faktu transakcji połączenia pomiędzy Pixel Crow sp. z o.o. i Pixel Crow Games S.A. oraz True Games sp. z o.o. i True Games Syndicate S.A. Wynik na utracie kontroli w istotny sposób wpłynął na wartość wyniku finansowego grupy oraz wartość jej kapitałów własnych" - czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,24 mln zł wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,97 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 2,74 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2022 r. spółka miała 7,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3,65 mln zł w porównaniu z 5,53 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 2,12 mln zł wobec 7,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)