Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,12 mln zł w II kw. br. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,59 mln zł w II kw. wobec 3,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 60,97 mln zł w II kw. br. wobec 48,34 mln zł rok wcześniej, wymieniono w komunikacie.

Reklama

W całym I półroczu br. skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 40 tys. zł wobec 1,83 mln zł straty rok wcześniej, zaś zysk EBITDA sięgnął odpowiednio: 5,67 mln zł wobec 4,38 mln zł rok wcześniej. Przychody wyniosły odpowiednio: 102,77 mln zł wobec 88,04 mln zł rok wcześniej.

Ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I półrocze 2022 r., który zostanie opublikowany 13 września 2022 r.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)